essa pikaviestisovelluksessa tai sosiaalisen median alustalla.​ Kyselyjä voi luoda joko yksityiskeskustelussa tai ryhmäkeskustelussa.​ Voit esittää kysymyksen ja lisätä useita vaihtoehtoja, joista vastaaja voi valita.​


Toinen vaihtoehto kyselyjen tekemiseen WhatsAppissa on käyttää kolmansien osapuolten sovelluksia, kuten Polly, SwiftPolling tai Straw Poll.​ Nämä sovellukset tarjoavat enemmän joustavuutta ja monipuolisuutta kyselyjen luomiseen.​ Voit esimerkiksi määrittää, voiko vastaaja valita useita vaihtoehtoja tai voiko vastaaja lisätä omia vastausvaihtoehtoja. Lisäksi voit määrittää, haluatko kyselyn olevan nimetön vai näkyvätkö vastanneiden nimet.​ Näiden sovellusten avulla voit myös seurata ja analysoida vastausten tuloksia.​

WhatsApp-kyselyiden avulla voit helposti ja nopeasti kerätä mielipiteitä ja tietoa eri aiheista.​ Voit esimerkiksi käyttää kyselyä päätöksenteon tukena ystävien kesken, kuten missä ravintolassa illallistetaan tai millainen elokuva katsotaan.​ Lisäksi kyselyjä voi hyödyntää ammattimaisessa ympäristössä, kuten asiakaskyselyiden tekemisessä tai mielipidetutkimuksissa.

Jotta voit tehdä kyselyn WhatsAppissa, sinun on avattava sovellus ja siirryttävä chat-ikkunaan, jossa haluat luoda kyselyn.​ Napauta sitten ″ ″-kuvaketta (for iPhone) tai ″Liitä″-kuvaketta (for Android).​ Valitse ″kysely″ ja kirjoita kysymys sekä vastausvaihtoehdot. Voit myös rajoittaa vastaamisen vain yhteen vaihtoehtoon. Lopuksi napauta ″Lähetä″.

Yhteenvetona voidaan todeta, että WhatsApp-kyselyt ovat hyödyllinen työkalu ystävien kesken päätöksenteon helpottamiseksi ja mielipiteiden keräämiseksi.​ Voit käyttää sovelluksen sisäistä kyselyominaisuutta tai hyödyntää kolmansien osapuolten sovelluksia monipuolisempien kyselyjen luomiseen.​ Muista, että kyselyiden avulla voit saada arvokasta tietoa ja ottaa huomioon kaikkien mielipiteet päätöksenteossa.​

By Admin