Palvelin on välttämätön osa modernia liiketoimintaa.​ Se mahdollistaa tietojen tallentamisen, ohjelmistojen suorittamisen ja verkon ylläpitämisen.​ Palvelimien hinta voi kuitenkin olla este pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat hyödyntää palvelintekniikkaa.​ Yksi tapa ratkaista tämä ongelma on hankkia käytetty palvelin.​

Mikä on käytetty palvelin?​

Käytetty palvelin on palvelin, joka on ollut aiemmin käytössä jossakin toisessa organisaatiossa.​ Se voi olla joko fyysinen laite tai virtuaalinen palvelin, joka on toiminut palvelimena toisessa ympäristössä.​

Nämä käytetyt palvelimet eivät välttämättä ole vanhentuneita tai huonokuntoisia. Useimmiten niitä myydään, koska yritykset päivittävät palvelininfrastruktuuriaan tai suosivat pilvipalveluita. Käytetyt palvelimet voidaan huoltaa ja tarkistaa ennen uudelleenmyyntiä, joten niiden tekninen kunto voi olla erittäin hyvä.

Edut käytettyjen palvelimien käytössä

Käytettyyn palvelimeen sijoittaminen tarjoaa useita etuja verrattuna uuden palvelimen hankintaan.

  1. Kustannussäästöt⁚ Käytettyjen palvelimien hinnat ovat yleensä huomattavasti edullisemmat kuin uusien vastaavien laitteiden.​ Tämä säästää yrityksille merkittävästi rahaa palvelininfrastruktuuriin investoimisessa.​
  2. Ympäristöystävällisyys⁚ Hyödyntämällä käytettyjä palvelimia yritykset voivat osaltaan vähentää elektronisen jätteen määrää ja edistää kestävää kehitystä.
  3. Nopea käyttöönotto⁚ Käytetyt palvelimet ovat valmiiksi käyttöön asennettuja, joten niiden käyttöönotto voi olla nopeampaa verrattuna uuden palvelimen hankintaan, jossa kaikki asennukset ja määrittelyt on tehtävä alusta alkaen.
  4. Luotettavuus⁚ Käytettyjä palvelimia voidaan testata ja tarkistaa ennen myyntiä, joten niiden tekninen luotettavuus voi olla erittäin hyvä.​

Asiat, jotka kannattaa ottaa huomioon

Ennen käytetyn palvelimen hankkimista on muutamia seikkoja, jotka on tärkeä ottaa huomioon⁚

  • Käyttötarpeet⁚ Ennen palvelimen hankkimista on tärkeää selvittää tarkasti organisaation tarpeet.​ Tämä auttaa valitsemaan oikeanlaisen palvelimen, joka vastaa yrityksen tarpeita.​
  • Toimittajan maine⁚ Varmista, että käytetyn palvelimen myyjällä on hyvä maine ja pitkäaikainen kokemus alalta.​ Tällä varmistetaan, että saat luotettavan palvelimen ja hyvän asiakaspalvelun.​
  • Takuu⁚ Varmista, että käytetyllä palvelimella on takuu. Takuu tarjoaa suojaa mahdollisten teknisten ongelmien varalta ja antaa sinulle rauhan mielen.​
  • Tuki ja päivitykset⁚ On tärkeää varmistaa, että käytetyn palvelimen myyjä tarjoaa tarvittavaa teknistä tukea ja päivityksiä tarpeen mukaan.​ Näin varmistetaan palvelimen jatkuvan toimivuuden ja ajantasaisuuden.​

Päätelmä

Käytetty palvelin voi olla erinomainen vaihtoehto pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat hyödyntää palvelintekniikkaa kustannustehokkaasti.​ Niistä voi saada huippuluokan suorituskyvyn, mutta huomattavasti edullisempaan hintaan kuin uusista vastaavista laitteista.​ Tärkeää on kuitenkin selvittää organisaation tarpeet ja valita luotettava palvelimen myyjä varmistamaan parhaan mahdollisen käytettyjen palvelinten kokemuksen.​

By Admin